Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.10.1.2022                                                                                      

Maków Podhalański, 25.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129/ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na poradnictwo rodzinne w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną w związku z  kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85141200-1) Usługi świadczone przez pielęgniarki.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie poradnictwa rodzinnego w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez zatrudnienie pielęgniarki do przeprowadzania praktycznego instruktarzu dla faktycznych opiekunów w domu osoby niepełnosprawnej, zależnej w związku z realizacją projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość godzin zegarowych: min. 21 w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji usługi: od lutego do lipca 2022 r., szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Oferent zobowiązany będzie do dojazdów własnym transportem do uczestników projektu.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.

O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pielęgniarskie.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.9.1.2022                                                                                          ,

Maków Podhalański, 25.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie przepisów, do których nie znajduje zastosowania art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm./, jak również wewnętrznych zasad wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet w związku z kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet dla min. 10 osób.

Ilość godzin zegarowych: min. 40 w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2022 r., szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.

O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.8.1.2022                                                                                        

Maków Podhalański, 25.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty uzależnień w związku z kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenia usług terapeuty uzależnień w związku z kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w wymiarze min. 66  godzin zegarowych w trakcie trwania projektu /np. 4 godzin miesięcznie od lutego do listopada 2022/.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług terapeuty uzależnień dla min. 10 osób z problemem alkoholowym.

Ilość godzin zegarowych: min. 40 w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2022 r., szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.

O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne/psychiatryczne oraz posiadają certyfikat terapeuty uzlaeżnień.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.7.1.2022                                                                                        

Maków Podhalański, 25.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychoterapeuty w związku z kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80340000-9) Usługi edukacji specjalnej.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług psychoterapeuty w związku z kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Minimalny zakres świadczonych usług ma obejmować terapię rodzinni indywidulaną i grupową, której cele jest: przywrócenie równowagi systemowi rodzinnemu przeżywającemu kryzys, wzmocnienie więzi w rodziny, których członkowie czyją, że zanika bliskość w rodzinie, a także rodziny które stoją w obliczu sytuacji kryzysowych na przykład rozwodu, separacji czy strachu, choroby, śmierci, niepełnosprawności jednego z członków rodziny.

Ilość godzin zegarowych: min. 24 w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji usługi: od lutego do lipca 2022 r., w wymiarze min 2 godziny zegarowych na jedno spotkanie, 2 spotkania miesięcznie, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.

O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne/psychiatryczne.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.6.1.2022                                                                                        

Maków Podhalański, 25.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa pedagogicznego/rodzinnego w związku z kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85312320-8) Usługi doradztwa.

W ramach II obszaru projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie planuje się kontynuację działań z projektu socjalnego z 2021 r w formie specjalistycznego poradnictwa.

W związku z powyższym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa pedagogicznego/rodzinnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Poradnictwo pedagogiczne/rodzinne ma obejmować udzielane pomocy m.in. w zakresie:

Prawidłowego oddziaływania wychowawczego;

Sprawowania opieki nad dziećmi;

Właściwej komunikacji;

Umiejętności rozwiązywania konfliktów;

Problemów wychowawczych i sposoby ich rozwiązywania;

Problemów edukacyjnych;

Problemów z rówieśnikami;

Problemów funkcjonowania w szkole;

Problemów przemocy domowej i uzależnień.

Ilość godzin zegarowych: min. 20 w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2022 r., szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.

O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.5.1.2022                                                                                         

Maków Podhalański, 25.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa psychologicznego w związku z kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

W ramach II obszaru projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” planuje się kontynuację działań z projektu socjalnego z 2021 r. w formie specjalistycznego poradnictwa. W związku z powyższym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa psychologicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Poradnictwo psychologiczne ma obejmować udzielanie pomocy w zakresie:

problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny;

dysfunkcji w rodzinie;

problemów zdrowotnych;

bezrobocia;

niewydolności opiekuńczo-wychowawczej;

konfliktów w rodzinie;

przemocy domowej;

depresji;

zaburzeń emocjonalnych;

trudności w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Ilość godzin zegarowych: min. 84 w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2022 r., w wymiarze min 2 godziny zegarowe tygodniowo, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Miejsce realizacji usługi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.

O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne, psychiatryczne.

Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego w wymiarze min. 400 godzin /należy wykazać doświadczenie w załączniku nr 4/.


Zamówienia publiczne

MOPS.26.4.1.2022                                                                                        

Maków Podhalański, 25.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych w związku kontynuacją realizacji projektu socjalnego „PoMOC = wiedza i wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 79100000-5) Usługi prawnicze.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług prawnych w ramach kontynuacji projektu  socjalnego pn. „PoMOC = wiedza i wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego polegających na:

Świadczeniu usług prawnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w wymiarze min. 42 godzin w trakcie trwania projektu /min. 1 godzina tygodniowo od lutego do listopada 2022 r./. Minimalny zakres usługi obejmować będzie:

Konsultacje prawne z pracownikiem socjalnym;

Opiniowanie sporządzonych pism;

Pomoc w redagowaniu uchwał, decyzji, postanowień, pism, zapytań ofertowych, umów, porozumień, zaświadczeń, wniosków do instytucji, odpowiedzi na pisma;

Pomoc w interpretacji przepisów prawa;

Inne czynności wynikające z realizacji zadań pracownika socjalnego na rzecz indywidualnych przypadków osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Przeprowadzaniu wewnętrznych szkoleń merytorycznych wymiarze min. 14 godzin w trakcie trwania projektu /od lutego do listopada 2022 r./ dla pracowników socjalnych z zakresu:

Ustawy o pomocy społecznej i łączenia przepisów ustawy z innymi aktami prawnymi w /np. kwiecień 2022 r. – 4 godziny; czerwiec 2022 r. – 3 godziny/

Postępowania administracyjnego i stosowania Kodeku administracyjnego w połączniu z ustawą o pomocy społecznej /np. sierpień 2022 r. – 4 godziny/

Przeprowadzania warsztatów merytorycznych – tworzenie psim, postanowień, decyzji, wniosków, odpowiedzi /np. październik 2022 r. – 3 godziny./

Świadczeniu usług prawnych dla osób/rodzin z terenu Gminy Maków Podhalański  w wymiarze min. 42 godzin w trakcie trwania projektu /min 1 godzina tygodniowo od lutego do listopada 2022 r./. Minimalny zakres usług obejmować będzie konsultacje prawne w zakresie uzyskiwania informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego (sprawy ZUS, orzecznictwa ds. niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego), ochrony praw lokatorów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność zawodową, tj. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia 1 osobą zdolną do osobistej realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia, która posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych albo prawo o adwokaturze, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata.

MOPS.26.4.1.2022                                                                                         Maków Podhalański, 25.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych w związku kontynuacją realizacji projektu socjalnego „PoMOC = wiedza i wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 79100000-5) Usługi prawnicze.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług prawnych w ramach kontynuacji projektu  socjalnego pn. „PoMOC = wiedza i wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego polegających na:

Świadczeniu usług prawnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w wymiarze min. 42 godzin w trakcie trwania projektu /min. 1 godzina tygodniowo od lutego do listopada 2022 r./. Minimalny zakres usługi obejmować będzie:

Konsultacje prawne z pracownikiem socjalnym;

Opiniowanie sporządzonych pism;

Pomoc w redagowaniu uchwał, decyzji, postanowień, pism, zapytań ofertowych, umów, porozumień, zaświadczeń, wniosków do instytucji, odpowiedzi na pisma;

Pomoc w interpretacji przepisów prawa;

Inne czynności wynikające z realizacji zadań pracownika socjalnego na rzecz indywidualnych przypadków osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Przeprowadzaniu wewnętrznych szkoleń merytorycznych wymiarze min. 14 godzin w trakcie trwania projektu /od lutego do listopada 2022 r./ dla pracowników socjalnych z zakresu:

Ustawy o pomocy społecznej i łączenia przepisów ustawy z innymi aktami prawnymi w /np. kwiecień 2022 r. – 4 godziny; czerwiec 2022 r. – 3 godziny/

Postępowania administracyjnego i stosowania Kodeku administracyjnego w połączniu z ustawą o pomocy społecznej /np. sierpień 2022 r. – 4 godziny/

Przeprowadzania warsztatów merytorycznych – tworzenie psim, postanowień, decyzji, wniosków, odpowiedzi /np. październik 2022 r. – 3 godziny./

Świadczeniu usług prawnych dla osób/rodzin z terenu Gminy Maków Podhalański  w wymiarze min. 42 godzin w trakcie trwania projektu /min 1 godzina tygodniowo od lutego do listopada 2022 r./. Minimalny zakres usług obejmować będzie konsultacje prawne w zakresie uzyskiwania informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego (sprawy ZUS, orzecznictwa ds. niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego), ochrony praw lokatorów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność zawodową, tj. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia 1 osobą zdolną do osobistej realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia, która posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych albo prawo o adwokaturze, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.1.1.2021                                                                                              

Maków Podhalański, 04.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54.

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr MOPS.011.5.1.1.1.2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dnia 4 stycznia 2021 r.,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.  z 2006 r. Nr 134, poz. 943) przesyła zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85312100-0) – Usługi opieki dziennej.
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania.
 2. Zakres świadczonych usług ma być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.),a w szczególności:
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).
 • Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
 • Zapewnienie dzieciomi młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 685)
 1. Wykaz specjalistów oraz ilości godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022 roku:

 

Lp.

Specjalista

Ilość godzin

1.

Rehabilitant

104 godzin

2.

Psycholog

52 godzin

 

 1. Niezbędne wymagania wobec Oferenta:

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Oferent musi:

 • posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
 • Szpitalu psychiatrycznym;
 • Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • Ośrodku terapeutyczo–edukacyjno-wychowawczym;
 • Zakładzie rehabilitacji;
 • posiadać co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje (dot. osób, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust.1 § 3 wyż. cyt. Rozporządzenia);
 • posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług (umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych).
 1. Rzeczywista liczba godzin świadczonych usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. Istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin w przypadku objęcia innej osoby specjalistycznymi
 2. Oferent zobowiązuje się do wykonywania usług w dni robocze, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą osób, bądź opiekunów prawnych dopuszcza się świadczenie usług w sobotę.
 3. Kwota za godzinę wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych ma uwzględniać dojazd do osób objętych tym wsparciem, a także wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do ich świadczenia.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.32.1.2021                                                                                                                      Maków Podhalański, 27.12.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, wprowadzonego Zarządzeniem Nr MOPS.011.5.1.1.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 79417000-0) – Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku, audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z §20 ust 2 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 3. Przeprowadzenie raz do roku szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.31.1.2021                                                                                                                     Maków Podhalański, 27.12.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, wprowadzonego Zarządzeniem Nr MOPS.011.5.1.1.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Administratora Systemów Informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 79417000-0) – Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa.

Przedmiotem zapytanie ofertowego jest świadczenie usługi Administratora Systemów Informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o chronię danych osobowych, zwane w dalszej części umowy „RODO”), w szczególności przez:

 1. Przeprowadzaniem instruktaży i konsultacji w zakresie obsługi komputerów i oprogramowania zainstalowanych na stanowiskach pracy.
 2. Zarządzaniem panelem administracyjnym wraz z administrowaniem mechanizmu serwera internetowego Biuletyn Informacji Publicznej.
 3. Nadzorem nad sprzętem komputerowym oraz diagnozowaniem usterek.
 4. Aktualizowanie oprogramowania antywirusowego oraz innych programów używanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 5. Dobieranie elektronicznych środków ochrony przed atakami z sieci stosownie do pojawiania się nowych zagrożeń (nowe wirusy, inne możliwości wdarcia się do systemu) oraz stosownie do rozbudowy systemu informatycznego i powiększenia bazy danych.
 6. Zapewnienie właściwego zabezpieczenia sprzętu.
 7. Zapewnienie legalności oprogramowania wykorzystywanego w Ośrodku.
 8. Wykonywanie kopii zapasowych minimum raz na dwa tygodnie na zewnętrznym dysku, nadzór nad ich przechowywaniem oraz okresowe sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych.
 9. Zarządzanie systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, poprzez posługiwanie się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z pozycji administratora.
 10. Podejmowanie działań w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu informatycznego.
 11. Podejmowanie działań służących zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji.
 12. Rejestracja użytkownika systemu informatycznego. Nadanie identyfikatora oraz hasła dla nowych użytkowników przetwarzających dane osobowe w systemie informatycznym Ośrodka.
 13. Bezzwłoczne wyrejestrowywanie użytkowników z systemu informatycznego na wniosek bezpośredniego przełożonego a w uzasadnionym przypadku po powzięciu informacji o konieczności zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.
 14. Ewidencjonowanie nadanych uprawnień dla użytkowników w systemach i programach.
 15. Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, informowanie Administratora RODOo zauważonych naruszeniach zabezpieczeń systemu informatycznego, współdziałanie z nimi przy usuwaniu skutków naruszenia.
 16. Zarządzanie funkcjonalnością systemu informatycznego w Ośrodku.
 17. Utrzymanie właściwej konfiguracji i wydajności oraz ciągłości pracy systemu teleinformatycznego.
 18. Prowadzenie szkoleń na temat bezpieczeństwa zachowań użytkowników w środowisku systemów IT.
 19. Przygotowanie okresowej analizy oceny ryzyka bezpieczeństwa systemów informatycznych przy współpracy z Administratorem RODO, oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 20. Monitorowanie i wykrywanie nieautoryzowanych działań związanych  przetwarzaniem danychi informacji w systemach informatycznych.
 21. Nadzór nad zasadami gwarantującymi bezpieczną pracę przy przetwarzaniu danych i informacjiw sposób mobilny.
 22. Pomoc przy prowadzeniu strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
 23. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ASI.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • świadczenia usług w wymiarze 15 godzin miesięcznie;
 • wizyt w siedzibie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej 2 razy w miesiącu;
 • szybkiego diagnozowania problemu i usuwania awarii.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.30.1.2021                                                                          

Maków Podhalański, 20 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwany w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na zakup stołu wraz z 12 krzesłami na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.29.1.2021                                                                          

Maków Podhalański, 20 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwany w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż mebli do pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 11.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.25.1.2021                                                                                     

Maków Podhalański, 1 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie §5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr MOPS.011.5.1.1.1.2021 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dnia 4 stycznia 2021 r.,-  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku ze sprawowaniem pogrzebu osobom o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej przesyła zapytanie ofertowe na usługi pogrzebowe na rzecz osób zmarłych w 2022 roku.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.23.1.2021                                                                                     

Maków Podhalański, 1 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm./ oraz na podstawie §4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr MOPS.011.5.1.1.1.2021 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dnia 4 stycznia 2021 r. ,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje zapytanie ofertowe w związku z koniecznością przeprowadzania badań okresowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w 2022 roku.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.22.1.2021                                                                                  

Maków Podhalański, 20 sierpnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwany w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na dostawę opału do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2021 i 2022 roku.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 09111210-5) – Węgiel kamienny

Zapytanie ofertowe na dostawę opału do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2021 i 2022 roku.

Wymagania jakościowe mają być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stały:

 • węgiel kamienny, brykiet lub pelet zwierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25/80 mm: orzech, orzech I, orzech II)

Lp.

Parametr

Symbol

Jednostka

Wartość

minimalna

maksymalna

1

Zawartość popiołu

Ar

%

-

12,00

2

Zawartość siarki całkowitej

S1r

%

0

1,7

3

Wartość opałowa

Q1r

MJ/kg

22,00

-

4

Wymiar ziarna

-

Mm

25,00

80,00

5

Zawartość podziarna

-

%

0,00

10,00

6

Zawartość nadziarna

-

%

0,00

10,00

7

Zawartość wilgoci całkowitej

W1r

%

-

20,00

 

Opał ma być dostarczony przez Wykonawcę jego własnym transportem na postawie złożonych zamówień. Koszt dowozu do klientów musi być już wliczony w cenę brutto 1/2 tony węgla.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.20.1.2021

   

Maków Podhalański, 15 lipca 2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu  przeciwdziałania przemocy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.17.1.2021

    Maków Podhalański, 19 kwietnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników socjalnych realizujących projekt Perspektywy w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 35113400-3) – Odzież ochronna i zabezpieczająca.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup środków ochrony osobistej /załącznik nr 1/ dla pracowników socjalnych realizujących projekt Perspektywy. Podane w załączniku ilości są ilościami minimalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie składanego przez Zamawiającego zamówienia, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, w godzinach 715 – 1515, od poniedziałku do piątku do siedziby Zamawiającego.
 • Wielkość dostaw będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.
 • Oferowane środki ochrony osobistej muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego użytkowania.
 • Oferent będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, władnym środkiem transportu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 • Zakupione środki ochrony osobistej muszą być dobrej jakości. W przypadku stwierdzenia wad produktu Oferent zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na nowy.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.15.1.2021

    Maków Podhalański, 31 marca 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Prowadzenie grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80570000-0) - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące wsparcia dla uczestników projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby projektu „Perspektywy”.
 2. Zamówienie obejmuje:
 • Prowadzenie grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Maksymalna liczba osób będzie wynosić 16 (w podziale na dwie grupy).
 • Liczba godzin 46. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin prowadzenia grup wsparcia.
 • Spotkania grup wsparcia będą odbywać się na terenie miasta Maków Podhalański.
 • Termin realizacji: kwiecień2021 – lipiec2021 szczegółowy harmonogram realizacjizadania będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji usługi przy czym dokładne terminy i godziny muszą byćdopasowane do potrzeb i możliwości UP.
 • Podstawowe cele zajęć:

Spotkania grupy będą miały charakter samopomocowy, uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania pomocy i wsparcia, podzielenia się problemami z osobami będącymi w podobnej sytuacji.

 1. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
 • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
 • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
 • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
 • zaplecze socjalne i sanitarnedostępne dla osób z niepełnosprawnością (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
 • sala posiada dostęp do internetu.
 • prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu grupy wsparcia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć po zakończeniu wsparcia;
 • zapewnienia trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu doradztwazbieżnego z przedmiotem zamówienia.

 

UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE ZAJĘĆ AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19

 


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.14.1.2021

    Maków Podhalański, 31 marca 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia przez uczestników wiedzy z zakresy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej na potrzeby projektu „Perspektywy”.
 2. Zamówienie obejmuje:

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - liczba godzin kursu 8 h:

 • Szkolenie na terenie miasta Maków Podhalański.
 • Termin realizacji: kwiecień2021 – czerwiec2021 szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony na etapie realizacji umowy przy czymdokładne terminy i godziny będą dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
 • Liczba osób: max. 31 osób, tj. 2 grupy.
 • Liczba godzin: 2 grupyx 8 godzin = 16 godzin, przy czym przez godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną trwająca 45 minut.
 • W ciągu jednego dnia szkoleniowego może być zrealizowane od 6 do 8 godzin dydaktycznych.
 • Zapewnienie sali po stronie wykonawcy na terenie gminy MakówPodhalański w obrębie 3 km od centrum w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.
 • Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
 • Ocenę i zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
 • Ocenę ilości i stanu poszkodowanych,
 • Wezwanie pomocy (przekazanie jak najpełniejszej wiedzy o stanie poszkodowanego)
 • Udzielanie pomocy do czasu przybycia pomocy medycznej:
 • pacjent nieprzytomny z zachowanym krążeniem i oddychaniem; pozycja boczna ustalona,
 • nieprzytomny z zaburzeniami oddychania lub krążenia, podstawowe podtrzymanie życia ABC resuscytacji krążeniowo - oddechowej wg najnowszych standardów (w tym obsługa defibrylatora),
 • postępowanie przy ataku serca, astmie, padaczce, niedocukrzeniu,
 • postępowanie w przypadku urazów - klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, kości, krwotokach, oparzeniach (ze szczególnym uwzględnieniem oparzeń chemicznych) i odmrożeniach, we wstrząsie i w ciężkich urazach ciała (np. amputacja)
 • postępowanie przy zadławieniu,
 • postępowanie w przypadku porażenia prądem,
 • ewakuacja poszkodowanych,
 • apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.
 1. Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 2 lit. c ilości osób są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może zmniejszyć liczbę osób wgrupie.
 2. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
 • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
 • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
 • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością,
 • zaplecze socjalne i sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością(w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny),
 • sala posiada dostęp do internetu.
 • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu kursu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzającego ukończenie kursu (max. do 7 dni po ukończeniu kursu)
 • zapewnienia trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia,
 • zapewnienia materiałów szkoleniowych w postaci: podręczników, skryptów i innych niezbędnych do efektywnej nauki. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Materiały powinny zostać dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie uczestników plus jeden komplet dla Zamawiającego do celów kontrolnych.
 • zapewnienie przerwy kawowej ciągłej dla maksymalnie 31 osób w ilości odpowiadającej liczebności danej grupy każdym dniu spotkania, która obejmować będzie minimum:

➢ kawę rozpuszczalną i parzoną do samodzielnego zaparzenia (bez ograniczeń),

➢ herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, w tym co najmniej: jeden rodzaj herbaty czarnej, jeden rodzaj herbaty owocowej i jeden rodzaj herbaty zielonej (bez ograniczeń),

➢ gorącą wodę do herbaty/kawy (bez ograniczeń),

➢ dodatki do napojów ciepłych: cukier, słodzik, mleko do kawy (min. 2 rodzaje, w tym jedno bez laktozy), cytryna, (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania).

➢ wodę niegazowaną i gazowaną, podawaną w butelkach szklanych lub plastikowych o pojemności nie większej niż 500 ml lub w dzbankach (min. 500 ml na osobę),

➢ wybór ciastek deserowych (co najmniej 150 g na osobę),

➢ wybór przekąsek słonych (co najmniej 150 g na osobę),

➢ kanapki lub tartinki minimum 2 sztuki na osobę.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby w trakcie trwania spotkania  (przerwy kawowej) uczestnicy mieli ciągły dostęp do napojów zimnych oraz gorących.

 

UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.10.2.2021

    Maków Podhalański, 12 marca 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych wraz z elementami wizażu i autoprezentacji w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia przez uczestników kompetencji społecznych. Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia z zakresu kompetencji społecznych wraz z elementami wizażu i autoprezentacji na potrzeby projektu „Perspektywy”.
 2. Zamówienie obejmuje:

Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych  - liczba godzin kursu 24h:

 • Szkolenie na terenie miasta Maków Podhalański;
 • Termin realizacji: marzec 2021 – czerwiec 2021 harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony na etapie realizacji usługi przy czym dokładne terminy i godziny będą dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
 • Liczba osób: max. 13 osób, tj. 1 grupa.
 • Liczba godzin: 1 grupax 24 godzin = 24 godziny, przy czym przez godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną trwająca 45 minut;
 • W ciągu jednego dnia szkoleniowego może być zrealizowane od 6 do 8 godzin dydaktycznych.
 • Zapewnienie sali po stronie wykonawcy na terenie gminy MakówPodhalański w obrębie 3 km od centrum, w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.
 • Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
 • budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości,
 • określanie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom,
 • umiejętność uważnego słuchania,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • panowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów,
 • kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu,
 • gospodarowanie własnym czasem
 • gospodarowanie budżetem domowym.
 • podstawy wizażu – makijaż, fryzura, stylizacja, itp.
 • autoprezentacja – skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna, budowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby i odpowiednich relacji z rozmówcami, itp.

Ćwiczenia z zakresu wizażu i autoprezentacji muszą zajmować co najmniej 1/3 czasu całego szkolenia.

 1. Zamawiający zastrzega, iż podana w ust. 2 lit. c ilość osób jest ilością maksymalną i Zamawiający może zmniejszyćliczbę osób danej grupy.
 2. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
 • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
 • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
 • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
 • zaplecze socjalne i sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
 • sala posiada dostęp do internetu.
 • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzającego ukończenie kursu (max. do 7 dni po ukończeniu kursu);
 • zapewni trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia;
 • zapewnieni materiały szkoleniowe w postaci: podręczników, skryptów i innych niezbędnych do efektywnej nauki. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Materiały powinny zostać dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie uczestników plus jeden komplet dla Zamawiającego do celów kontrolnych;
 • zapewni przerwę kawową ciągłą dla maksymalnie 13 osób w ilości odpowiadającej liczebności danej grupy każdym dniu spotkania, która obejmować będzie minimum:

➢ kawę rozpuszczalną i parzoną do samodzielnego zaparzenia (bez ograniczeń),

➢ herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, w tym co najmniej: jeden rodzaj herbaty czarnej, jeden rodzaj herbaty owocowej i jeden rodzaj herbaty zielonej (bez ograniczeń),

➢ gorącą wodę do herbaty/kawy (bez ograniczeń),

➢ dodatki do napojów ciepłych: cukier, słodzik, mleko do kawy (min. 2 rodzaje, w tym jedno bez laktozy), cytryna, (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania).

➢ wodę niegazowaną i gazowaną, podawaną w butelkach szklanych lub plastikowych o pojemności nie większej niż 500 ml lub w dzbankach (min. 500 ml na osobę),

➢ wybór ciastek deserowych (co najmniej 150 g na osobę),

➢ wybór przekąsek słonych (co najmniej 150 g na osobę),

➢ kanapki lub tartinki minimum 2 sztuki na osobę.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby w trakcie trwania spotkania (przerwy kawowej), uczestnicy mieli ciągły dostęp do napojów zimnych oraz gorących.

UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.12.1.2021

    Maków Podhalański, 12 luty 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zwany  w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia z zakresu kompetencji  rodzicielskich  na potrzeby projektu „Perspektywy”. W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia przez uczestników kompetencji rodzicielskich. Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich- liczba godzin kursu 16h.
 2. Szkolenie na terenie miasta Maków Podhalański.
 3. Termin realizacji: marzec2021 – czerwiec2021 szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony na etapie realizacji umowy przy czymdokładne terminy i godziny będą dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
 4. Liczba osób: max. 5 osób tj. 1 grupa.
 5. Liczba godzin: 1 grupax 16 godziny = 16 godziny, przy czym przez godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną trwająca 45 minut.
 6. W ciągu jednego dnia szkoleniowego może być zrealizowane od 6 do 8 godzin dydaktycznych.
 7. Zapewnienie sali po stronie wykonawcy na terenie gminy MakówPodhalański w obrębie 3 km od centrum, w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.
 8. Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
 • Obecność rodzica w życiu dziecka;
 • Umiejętność zachęcania dziecka do współpracy, bez konieczności stosowania kar i przymusu;
 • Budowanie pozytywnej więzi z dzieckiem;
 • Komunikowanie się w sposób, który nie blokuje dziecka;
 • Umiejętność aktywnego słuchania;
 • Umiejętność organizowania czasu;
 • Umiejętność adekwatnego zaspokajania potrzeb;
 1. Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 2 ilości osób są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może zmniejszyć liczbę osób wgrupie.
 2. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
 • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
 • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
 • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
 • zaplecze socjalne i sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością(w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
 • sala posiada dostęp do internetu.
 • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu kursu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzającego ukończenie kursu (max. do 7 dni po ukończeniu kursu)
 • zapewnienia trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia.
 • zapewnienia materiałów szkoleniowych w postaci: podręczników, skryptów i innych niezbędnych do efektywnej nauki. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Materiały powinny zostać dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie uczestników plus jeden komplet dla Zamawiającego do celów kontrolnych.
 • zapewnienie przerwy kawowej ciągłej dla maksymalnie 5 osób w ilości odpowiadającej liczebności danej grupy każdym dniu spotkania, która obejmować będzie minimum:

➢kawę rozpuszczalną i parzoną do samodzielnego zaparzenia (bez ograniczeń),

➢herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, w tym co najmniej: jeden rodzaj herbaty czarnej, jeden rodzaj herbaty owocowej i jeden rodzaj herbaty zielonej (bez ograniczeń),

➢gorącą wodę do herbaty/kawy (bez ograniczeń),

➢dodatki do napojów ciepłych: cukier, słodzik, mleko do kawy (min. 2 rodzaje, w tym jedno bez laktozy), cytryna, (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

➢wodę niegazowaną i gazowaną, podawaną w butelkach szklanych lub plastikowych o pojemności nie większej niż 500 ml lub w dzbankach (min. 500 ml na osobę),

➢wybór ciastek deserowych (co najmniej 150 g na osobę),

➢wybór przekąsek słonych (co najmniej 150 g na osobę),

➢kanapki lub tartinki minimum 2 sztuki na osobę.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby w trakcie trwania spotkania (przerwy kawowej), obiadu, kolacji oraz śniadania uczestnicy mieli ciągły dostęp do napojów zimnych oraz gorących.

UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.11.1.2021

    Maków Podhalański, 10 luty 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Kurs Prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem państwowym i badaniami lekarskimi dla maksymalnie 5 uczestników projektu w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80411200-0) - Usługi szkół nauki jazdy

W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia  przez uczestników  kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i rynku pracy.  Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia Kursu prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem państwowym i badaniami lekarskimi dla 5 osób.
 2. Zakres kursu obejmuje:
 • 30 godzin teoretycznych (dlagrupy),
 • 30 godzin praktycznych (dla każdego uczestnika).
 1. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników projektu do złożenia egzaminu państwowego z zakresu prawa jazdy kategorii B i nabycia kwalifikacji.
 2. Kurs Prawa jazdy kat. B należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 04.03.2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 poz. 280 z późn. zm.).
 3. Szkolenie będzie realizowane od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00-21.00 w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę w zakresie placu manewrowego, ruchu drogowego).
 4. Kwalifikacje będą potwierdzone państwowym egzaminem zewnętrznym.
 5. Wymagane miejsce prowadzenia szkolenia:
 • zajęcia teoretyczne: Maków Podhalański – możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej po uzyskaniu pisemnej zgody uczestnika kursu;
 • zajęcia praktyczne: teren powiatu suskiego oraz teren miast (np. Kraków, Nowy Targ, Oświęcim), w których uczestnicy będą zdawali egzamin państwowy. Odbiór uczestników kursu z wcześniej ustalonego miejsca z terenu Gminy Maków Podhalański.
 1. Kurs będzie odbywało się w salach zapewnionych przez Wykonawcę z dostępem do Internetu. Sale będą spełniały wymogi BHP oraz posiadały zaplecze sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością (dostęp do WC, umywalki).
 2. Kurs będzie odbywał się na placu manewrowym i w ruchu drogowym (część praktyczna).
 3. Szkolenie przeprowadzone będzie metodą skupioną na efektach uczenia się z indywidualnym podejściem i wykorzystywaniem materiałów uwzględniających specyficzne potrzeby uczestników, z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 4. Zajęcia będą prowadzone językiem wrażliwym na płeć.
 5. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia.
 6. Kurs będzie realizowany na podstawie harmonogramów. Harmonogram i częstotliwość zajęć może ulec zmianie, jednak o każdej zmianie Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub za pomocą e-mail.
 7. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu. Kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej oraz praktycznej.
 8. Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne w trakcie kursu nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby.
 9. Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 1 ilości osób są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może, zmniejszyć liczbę osób objętych kursem.
 10. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
 • Wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestników kursu na badania lekarskie uprawniające do uzyskania prawa jazdy kat. B. Badania lekarskie muszą być przeprowadzaneco najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za przeprowadzone badanie.
 • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie Makowa Podhalańskiego posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
 • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
 • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
 • zaplecze socjalne i sanitarne (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
 • sala posiada dostęp do internetu.
 • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu kursu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń / certyfikatów potwierdzającego ukończenie kursu jak i nabycie kompetencji przez Uczestnika (max. do 7 dni po ukończeniu kursu)
 • zapewni trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia .
 • W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować i zapewnić każdemu uczestnikowi bezzwrotne materiały szkoleniowe: podręcznik, teczka prawo jazdy kat. B, itp. Wszystkie materiały, które otrzymają uczestnicy, należy oznaczyć zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Materiały w formie drukowanej muszą być trwale połączone ze sobą (np. bindowane, zszyte, oprawione itp.). Wymagane jest aby materiały były nowe, nieużywane oraz przekazane uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.
 • Po przeprowadzonym kursie prawo jazdy kat. B Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego na prawo jazdy. Jeżeli osoba nie zda za pierwszym razem egzaminu wewnętrznego, egzamin taki jest powtarzany. W przypadku niezdania części praktycznej, powtórkowy egzamin instruktor rozpoczyna od placu manewrowego. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wykonawca pokrywa koszty pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego oraz praktycznego) na prawo jazdy kat. B. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, każdy uczestnik przystąpi do egzaminu zewnętrznego (teoretycznego oraz praktycznego)

UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I TERORETYCZNYCH ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.10.1.2021

    Maków Podhalański, 10 luty 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych wraz z elementami wizażu i autoprezentacji w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia przez uczestników kompetencji społecznych. Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia z zakresu kompetencji społecznych wraz z elementami wizażu i autoprezentacji na potrzeby projektu „Perspektywy”.
 2. Zamówienie obejmuje:

Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych  - liczba godzin kursu 24h:

 • Szkolenie na terenie miasta Maków Podhalański;
 • Termin realizacji: marzec 2021 – czerwiec 2021 harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony na etapie realizacji usługi przy czym dokładne terminy i godziny będą dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
 • Liczba osób: max. 13 osób.
 • Liczba godzin: 1 grupax 24 godzin = 24 godziny, przy czym przez godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną trwająca 45 minut;
 • W ciągu jednego dnia szkoleniowego może być zrealizowane od 6 do 8 godzin dydaktycznych.
 • Zapewnienie sali po stronie wykonawcy na terenie gminy MakówPodhalański w obrębie 3 km od centrum, w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.
 • Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
 • budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości,
 • określanie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom,
 • umiejętność uważnego słuchania,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • panowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów,
 • kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu,
 • gospodarowanie własnym czasem
 • gospodarowanie budżetem domowym.
 • podstawy wizażu – makijaż, fryzura, stylizacja, itp.
 • autoprezentacja – skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna, budowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby i odpowiednich relacji z rozmówcami, itp.

Ćwiczenia z zakresu wizażu i autoprezentacji muszą zajmować co najmniej 1/3 czasu całego szkolenia.

 1. Zamawiający zastrzega, iż podana w ust. 2 lit. c ilość osób jest ilością maksymalną i Zamawiający może zmniejszyćliczbę osób danej grupy.
 2. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
 • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
 • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
 • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
 • zaplecze socjalne i sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
 • sala posiada dostęp do internetu.
 • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzającego ukończenie kursu (max. do 7 dni po ukończeniu kursu);
 • zapewni trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia;
 • zapewnieni materiały szkoleniowe w postaci: podręczników, skryptów i innych niezbędnych do efektywnej nauki. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Materiały powinny zostać dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie uczestników plus jeden komplet dla Zamawiającego do celów kontrolnych;
 • zapewni przerwę kawową ciągłą dla maksymalnie 13 osób w ilości odpowiadającej liczebności danej grupy każdym dniu spotkania, która obejmować będzie minimum:

➢ kawę rozpuszczalną i parzoną do samodzielnego zaparzenia (bez ograniczeń),

➢ herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, w tym co najmniej: jeden rodzaj herbaty czarnej, jeden rodzaj herbaty owocowej i jeden rodzaj herbaty zielonej (bez ograniczeń),

➢ gorącą wodę do herbaty/kawy (bez ograniczeń),

➢ dodatki do napojów ciepłych: cukier, słodzik, mleko do kawy (min. 2 rodzaje, w tym jedno bez laktozy), cytryna, (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania).

➢ wodę niegazowaną i gazowaną, podawaną w butelkach szklanych lub plastikowych o pojemności nie większej niż 500 ml lub w dzbankach (min. 500 ml na osobę),

➢ wybór ciastek deserowych (co najmniej 150 g na osobę),

➢ wybór przekąsek słonych (co najmniej 150 g na osobę),

➢ kanapki lub tartinki minimum 2 sztuki na osobę.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby w trakcie trwania spotkania (przerwy kawowej), obiadu, kolacji oraz śniadania uczestnicy mieli ciągły dostęp do napojów zimnych oraz gorących.

UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.9.1.2021

    Maków Podhalański, 10 luty 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

 

Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

reprezentowany przez

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/877 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Indywidualne doradztwo psychologiczne w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu. Doradztwo psychologiczne dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnego doradztwa psychologicznego na potrzeby projektu „Perspektywy”.
 2. Zamówienie obejmuje Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 100 godzin zegarowych dla uczestników projektu przy czym liczba godzin doradztwa dla danej osoby będzie wynikać zindywidualnej ścieżki wsparcia.
 3. Doradztwo będzie odbywać się na terenie gminy Maków Podhalański w miejscu zaproponowanym i zaakceptowanym przez Wykonawcę lub w uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, Zamawiający dopuszcza również możliwość świadczenia doradztwa telefonicznie lub z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.
 4. Termin realizacji: luty 2021 – sierpień 2021 szczegółowy harmonogram realizacji zadania będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji usługi przy czym dokładne terminy i godziny muszą być dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
 5. Minimalny zakres doradztwa:

Zamawiający wymaga, aby doradztwo psychologiczne uwzględniało indywidualne potrzeby UP, identyfikowało bariery psychologiczne UP (np. zagrożenie depresją, zachowania kompulsywne, apatia) i pomagało je przełamywać oraz motywować do udziału w projekcie i podtrzymania aktywności. Rodzaj wsparcia będzie uzależniony od preferencji UP i wyników diagnozy.

 1. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
 • zapewnienia miejsca realizacji usługi na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne.
 • zapewnienia osób posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu doradztwa zbieżnego z przedmiotem zamówienia.

UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA DORADZTWA ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.8.1.2021                                                                                              

Maków Podhalański, 21.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie przepisów, do których nie znajduje zastosowania art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm./, jak również wewnętrznych zasad wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet dla min. 15 osób.
 2. Ilość godzin zegarowych: min. 66 w trakcie trwania projektu.
 3. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 6 godziny zegarowych miesięcznie, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
 4. Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.
 5. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
 6. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.7.1.2021                                                                                              

Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty uzależnień w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenia usług terapeuty uzależnień w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w wymiarze min. 66  godzin zegarowych w trakcie trwania projektu /np. 6 godzin miesięcznie od lutego do listopada 2021/.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Świadczenie usług terapeuty uzależnień dla min. 16 osób z problemem alkoholowym.
 2. Ilość godzin zegarowych: min. 66 w trakcie trwania projektu.
 3. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 6 godziny zegarowych miesięcznie, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
 4. Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.
 5. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
 6. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne/psychiatryczne oraz posiadają certyfikat terapeuty uzlaeżnień.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.6.1.2021                                                                                              

Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychoterapeuty w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80340000-9) Usługi edukacji specjalnej.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług psychoterapeuty w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Minimalny zakres świadczonych usług ma obejmować terapię rodzinni indywidulaną i grupową, której cele jest: przywrócenie równowagi systemowi rodzinnemu przeżywającemu kryzys, wzmocnienie więzi w rodziny, których członkowie czyją, że zanika bliskość w rodzinie, a także rodziny które stoją w obliczu sytuacji kryzysowych na przykład rozwodu, separacji czy strachu, choroby, śmierci, niepełnosprawności jednego z członków rodziny.
 2. Ilość godzin zegarowych: min. 24 w trakcie trwania projektu.
 3. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 2 godziny zegarowych na jedno spotkanie, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
 4. Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.
 5. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
 6. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne/psychiatryczne.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.5.1.2021                                                                                              

Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na poradnictwo rodzinne w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną w związku z realizacją projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85141200-1) Usługi świadczone przez pielęgniarki.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie poradnictwa rodzinnego w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez zatrudnienie pielęgniarki do przeprowadzania praktycznego instruktarzu dla faktycznych opiekunów w domu osoby niepełnosprawnej, zależnej w związku z realizacją projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość godzin zegarowych: min. 15 w trakcie trwania projektu.
 2. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
 3. Oferent zobowiązany będzie do dojazdów własnym transportem do uczestników projektu.
 4. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
 5. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pielęgniarskie.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.4.1.2021                                                                                              

Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa pedagogicznego/rodzinnego w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85312320-8) Usługi doradztwa.

W ramach II obszaru projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie planuje się kontynuację działań z projektu socjalnego z 2020 r w formie specjalistycznego poradnictwa. W związku z powyższym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa pedagogicznego/rodzinnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Poradnictwo pedagogiczne/rodzinne ma obejmować udzielane pomocy m.in. w zakresie:
 • Prawidłowego oddziaływania wychowawczego;
 • Sprawowania opieki nad dziećmi;
 • Właściwej komunikacji;
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów;
 • Problemów wychowawczych i sposoby ich rozwiązywania;
 • Problemów edukacyjnych;
 • Problemów z rówieśnikami;
 • Problemów funkcjonowania w szkole;
 • Problemów przemocy domowej i uzależnień.
 1. Ilość godzin zegarowych: min. 25 w trakcie trwania projektu.
 2. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 4 godziny zegarowych miesięcznie, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
 3. Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.
 4. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
 5. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.3.1.2020                                                                                              

Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa psychologicznego w związku z realizacją projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w zakresie podniesienia jakości działalności Ośrodka.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

W ramach II obszaru projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” planuje się kontynuację działań z projektu socjalnego z 2020 r w formie specjalistycznego poradnictwa. W związku z powyższym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa psychologicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Poradnictwo psychologiczne ma obejmować udzielanie pomocy w zakresie:
 • problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny;
 • dysfunkcji w rodzinie;
 • problemów zdrowotnych;
 •  
 • niewydolności opiekuńczo-wychowawczej;
 • konfliktów w rodzinie;
 • przemocy domowej;
 •  
 • zaburzeń emocjonalnych;
 • trudności w rozwiązywaniu codziennych problemów.
 1. Ilość godzin zegarowych: min. 86 w trakcie trwania projektu.
 2. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 2 godziny zegarowe tygodniowo, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
 3. Miejsce realizacji usługi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 4. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
 5. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne, psychiatryczne.
 6. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego w wymiarze min. 400 godzin /należy wykazać doświadczenie w załączniku nr 4/.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.2.1.2021                                                                                              

Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie służby BHP.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 71317210-8) Usługi doradcze w zakresie zdrowia  i bezpieczeństwa.
 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług w zakresie służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
 • organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych dla osób nowo zatrudnionych;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim;
 • doradztwo i instruowanie w zakresie niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy i środków ochrony osobistej;
 • doradztwo i instruowanie w zakresie zabezpieczenia p.poż. pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim;
 • opracowania ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach pracy oraz jego aktualizacja;
 • udział w postępowaniach powypadkowych;
 • sporządzanie dokumentacji wypadku;
 • opracowania i dostosowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego analizy zagrożeń bhp w infrastrukturze i sprzęcie;
 • zapoznanie pracowników ze zmieniającymi się przepisami bhp i p.poż.
 1. Wymagania wobec Oferenta:
 • posiada wykształcenie oraz uprawnienia zgodne z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy /do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu/;

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.1.1.2021                                                                                  

Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych w związku z realizacją projektu socjalnego „PoMOC = wiedza i wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 79100000-5) Usługi prawnicze.
 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług prawnych w ramach projektu socjalnego pn. „PoMOC = wiedza i wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego polegających na:
 • Świadczeniu usług prawnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w wymiarze min. 43 godzin w trakcie trwania projektu /min. 1 godzina tygodniowo od lutego do listopada 2021 r./. Minimalny zakres usługi obejmować będzie:
 • Konsultacje prawne z pracownikiem socjalnym;
 • Opiniowanie sporządzonych pism;
 • Pomoc w redagowaniu uchwał, decyzji, postanowień, pism, zapytań ofertowych, umów, porozumień, zaświadczeń, wniosków do instytucji, odpowiedzi na pisma;
 • Pomoc w interpretacji przepisów prawa;
 • Inne czynności wynikające z realizacji zadań pracownika socjalnego na rzecz indywidualnych przypadków osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej.
 • Przeprowadzaniu wewnętrznych szkoleń merytorycznych wymiarze min. 13 godzin w trakcie trwania projektu /od lutego do listopada 2021 r./ dla pracowników socjalnych z zakresu:
 • Ustawy o pomocy społecznej i łączenia przepisów ustawy z innymi aktami prawnymi w /np. kwiecień 2021 r. – 4,5 godziny; czerwiec 2021 r. – 4,5 godziny/
 • Postępowania administracyjnego i stosowania Kodeku administracyjnego w połączniu z ustawą o pomocy społecznej /np. sierpień 2021 r. – 4 godziny/
 • Przeprowadzania warsztatów merytorycznych – tworzenie psim, postanowień, decyzji, wniosków, odpowiedzi /np. październik 2021 r. – 4 godziny./
 • Świadczeniu usług prawnych dla osób/rodzin z terenu Gminy Maków Podhalański w wymiarze min. 43 godzin w trakcie trwania projektu /min 1 godzina tygodniowo od lutego do listopada 2021 r./. Minimalny zakres usług obejmować będzie konsultacje prawne w zakresie uzyskiwania informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego (sprawy ZUS, orzecznictwa ds. niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego), ochrony praw lokatorów.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność zawodową, tj. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia 1 osobą zdolną do osobistej realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia, która posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych albo prawo o adwokaturze, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata.

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)


 


Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.56.1.2020                                                                                            

Maków Podhalański, 16.12.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na zakup i dostawę środków czystości do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim /wg. załącznika nr 1/.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.55.1.2020                                                                                            

Maków Podhalański, 16.12.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług naprawy oraz serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.54.1.2020                                                                                            

Maków Podhalański, 16.12.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na zakup i dostawę artykułów biurowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim /wg. Załącznika nr 1/.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.53.1.2020                                                                                            

Maków Podhalański, 16.12.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1876 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.  z 2006 r. Nr 134, poz. 943) przesyła zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.52.1.2020                                                                                           

  Maków Podhalański, 16.12.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowych, nieregenerowanych tuszy i tonerów do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2021 r.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.51.1.2020                                                                                 

Maków Podhalański, 16 grudnia 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z koniecznością przeprowadzania badań okresowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w 2021 roku.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.50.1.2020                                                                                  

Maków Podhalański, 16 grudnia 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku ze sprawowaniem pogrzebu osobom o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej przesyła zapytanie ofertowe na usługi pogrzebowe na rzecz osób zmarłych w 2021 roku.


Program Posiłek w domu i w szkole

MOPS.26.42.1.2020                                                                                

Maków Podhalański 19 listopada 2020 r.

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONE W TRYBIE ART. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Na zadanie pn.:

Dożywianie uczniów w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Maków Podhalański w latach 2021-2023, w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”.

 

Zawartość SIWZ:

 1. Informacje ogólne.
 2. Tryb udzielenia zamówienia.
 3. Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny.
 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawców wraz z ofertą.
 7. Termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
 8. Kryteria oceny ofert.
 9. Cena oferty.
 10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
 11. Ogłoszenie wyników postępowania.
 12. Ochrona danych osobowych.
 13. Załączniki do specyfikacji.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.41.1.2020                                                                          Maków Podhalański, 23 października 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew&


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.39.1.2020                                                                  

Maków Podhalański, 6 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na prowadzenia grupy wsparcia edukacyjno-wspierającej dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.35.1.2020                                                                    

Maków Podhalański, 23 września 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na udzielenie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 36 pkt. 2 lit. i, j, art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.)


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.34.2.2020                                                                           

Maków Podhalański, 23 wrzesień 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na dostawę opału do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2020 i 2021 roku.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.34.1.2020                                                                           

Maków Podhalański, 31 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na dostawę opału do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2020 roku.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2020r. i 2021r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównan

o g ł a s z a

 

otwarty  konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański
w 2020 r. i 2021 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób – „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.17.3.2020                                                                                 

Maków Podhalański, 10 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług warsztatowych z zakresu rozwoju  kompetencji  rodzicielskich wraz z elementami treningowymi dla rodzin dysfunkcyjnych.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.30.1.2020                                                                                 

Maków Podhalański, 7 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na:

 1. malowanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim /II piętro MPZ w Makowie Podhalańskim/ z uwzględnieniem usunięcia lamperii oraz
 2. adaptację punktu obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.29.1.2020                       

Maków Podhalański, 6 lipca 2020 r

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.28.1.2020                                                                                    

Maków Podhalański, 3 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradcy na potrzeby projektu pn. „STAWIAMY NA JAKOŚĆ”, w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.27.1.2020      

Maków Podhalański,  2 lipca 2020 r

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na usługi  eksperta/specjalisty ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie dla  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.26.1.2020                                                                           

Maków Podhalański, 23 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup pięciu laptopów wraz z oprogramowaniem dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.25.1.2020                                                   

Maków Podhalański, 29 maja 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na „Kurs Prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem państwowym oraz badaniami lekarskimi na potrzeby projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalna Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.1.2.2020                                                                                           

Maków Podhalański, 27 maja 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.  z 2006 r. Nr 134, poz. 943) przesyła zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.


Zapytanie ofertowe

 

 MOPS.26.24.1.2020                                                                        Maków Podhalański, 22 maja 2020 r.

  

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup regału przesuwnego na dokumentacje pracowników socjalnych do składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  


Zapytanie ofertowe

 

 

MOPS.26.23.1.2020                                                                         Maków Podhalański, 22 maja 2020 r.

  

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia stanowisk pracy pracowników socjalnych realizujących zadania w nowym systemie organizacyjnym oraz na zestaw meblowy na potrzeby punktu obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  


Zapytanie ofertowe

 

 MOPS.26.21.1.2020                                                                                 

Maków Podhalański, 14 maja 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług superwizora dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe

 

MOPS.26.20.1.2020                                                                                 

Maków Podhalański, 14 maja 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług trenera przeprowadzającego warsztaty przybliżające model realizacji usług o określonym standardzie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Usługi w formie profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 7

MOPS.26.18.2.2020                                                                        

Maków Podhalański, 8 maja 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług  w formie profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 7.


Usługi warsztatowe kompetencji rodzicielskich

MOPS.26.17.2.2020                                                                        

Maków Podhalański, 8 maja 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług warsztatowych z zakresu rozwoju  kompetencji  rodzicielskich wraz z elementami treningowymi dla rodzin dysfunkcyjnych.


Usługi psychoterapeuty - projekt socjalny

MOPS.26.16.2.2020                                                                        

Maków Podhalański, 8 maj 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychoterapeuty.


Usługi terapeuty uzależnień - projekt socjalny

MOPS.26.7.3.2020                                                                          

Maków Podhalański, 8 maja 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty uzależnień.


Usługi w formie profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 7

MOPS.26.18.1.2020                                                                        

Maków Podhalański, 21 kwiecień 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług  w formie profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 7.


Usługi warsztatowe kompetencji rodzicielskich - projekt socjalny

MOPS.26.17.1.2020                                                                        

Maków Podhalański, 21 kwiecień 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług warsztatowych z zakresu rozwoju  kompetencji  rodzicielskich wraz z elementami treningowymi dla rodzin dysfunkcyjnych.


Usługi psychoterapeuty - projekt socjalny

MOPS.26.16.1.2020                                                                        

Maków Podhalański, 21 kwiecień 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychoterapeuty.


Usługi poradnictwa pedagogicznego, rodzinnego - projekt socjalny

MOPS.26.8.3.2020                                                                          

Maków Podhalański, 21 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług poradnictwa pedagogicznego/rodzinnego.


Usługi terapeuty uzależnień - projekt socjalny

MOPS.26.7.2.2020                                                                          

Maków Podhalański, 21 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty uzależnień.

 


Usługi poradnictwa psychologicznego - projekt socjalny

MOPS.26.6.2.2020                                                                          

Maków Podhalański, 21 kwiecień 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług pomocy psychologicznej.

 


Usługi prawne - projekt socjalny

MOPS.26.5.3.2020                                                                          

Maków Podhalański, 21 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych.


Kompetencje społeczne

Maków Podhalański, 27.02.2020r.

MOPS.26.10.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu  kompetencji społecznych na potrzeby projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


Kompetencje społeczne

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.5.2.2020                                                                                       

Maków Podhalański, 10 luty 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO – maksymalną kwotę jaką może Zamawiający przeznaczyć na realizację zadania to 16 700,00 zł

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.8.1.2020                                                                                          

Maków Podhalański, 3 luty 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług poradnictwa pedagogicznego/rodzinnego.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.7.1.2020                                                                                                             

Maków Podhalański, 27 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty uzależnień.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.6.1.2020        

Maków Podhalański, 27 stycznia 2020 r

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług pomocy psychologicznej.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.5.1.2020                                                                                                             

Maków Podhalański, 27 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „KREATYWNI” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w obszarach podniesienia jakości działalności Ośrodka przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego poradnictwa prawnego oraz na przeprowadzanie szkoleń merytorycznych pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalański.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.3.1.2019                                                                                                                       

Maków Podhalański, 20.01.2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług naprawy oraz serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.1.1.2020                       

Maków Podhalański, 13.01.2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.  z 2006 r. Nr 134, poz. 943) przesyła zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.


Zawiadomienie o wyniku postępowania

Maków Podhalański, 4.12,2019 r.

MOPS.26.39.2.2019

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.40.1.2019                                                                      

Maków Podhalański, 2019-11-28

Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na: usługę przeprowadzenia konsultacji prawnych/poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.39.2.2019                                                                                                            

Maków Podhalański, 20 listopad 2019 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.


Zawiadomienie o wyniku postępowania

Maków Podhalański, 20 listopad 2019 r.

MOPS.26.39.1.2019

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.39.1.2019                                                                                                            

Maków Podhalański, 8 listopad 2019 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843/ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.


Zawiadomienie o wyniku postępowania

Maków Podhalański, 23.09.2019 r.

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na: świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców gminy Maków Podhalański w związku z realizacją projektu socjalnego „Pomagamy zauważyć – W SOBIE MASZ SIŁĘ”


Zawiadomienie o wyniku postępowania

Maków Podhalański, 19.09.2019 r.

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na: dostawę opału do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2019 roku.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.34.1.2019

Maków Podhalański, 16.09.2019 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją projektu socjalnego „Pomagamy zauważyć – W SOBIE MASZ SIŁĘ” przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców gminy Maków Podhalański.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.33.1.2019                                                                                                                  Maków Podhalański, 11.09.2019 r.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na: dostawę opału do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2019 roku.


Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na: realizację usług archiwizacji i brakowania dokumentów.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.11.2.2019                                                                                                                       

Maków Podhalański, 2019-07-17

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na: realizację usług Administratora Systemu Informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.31.1.2019                                                                                                                    

Maków Podhalański, 2019-07-17

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na: realizację zadania wynikającego z Rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.).


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.30.1.2019                                                                                                                    

Maków Podhalański, 2019-07-16

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na: realizację zadania wynikającego z ustawy „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.).


Zawiadomienie o wyniku postępowania

MOPS.26.10.2.2019                                                                                        

Maków Podhalański, 10.07.2019 r.

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na: naprawę i serwis urządzeń wielofunkcyjnych, polegającego na świadczeniu usług naprawy i serwisowania kserokopiarek, faksów, itp. użytkowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.10.2.2019

Maków Podhalański, 2019-07-02

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku  z koniecznością  napraw i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim  przesyła zapytanie ofertowe na: naprawę i serwis urządzeń wielofunkcyjnych polegającego na świadczeniu usług naprawy oraz serwisowania kserokopiarek, faksów, itp. użytkowanych Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.


Zawiadomienie o wyniku postępowania

MOPS.26.28.1.2019 

Maków Podhalański, 2019-06-21

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na: zakup wody dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zawiadomienie o wyniku postępowania

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na: przeprowadzenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.28.1.2019

    Maków Podhalański, 2019-06-12

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na zakup wody dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.  z 2006 r. Nr 134, poz. 943) przesyła zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.


4Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NA USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

 


 • Podstrony:
 • 1
 • 2

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.