Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Za życiem

ŚWIADCZENIE Z USTAWY „ZA ŻYCIEM” W KWOCIE 4000,00 PLN

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Jeśli nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy, możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Sprawdź, jak je uzyskać.

Informacja o usłudze

Kto może dostać jednorazowe świadczenie 4000 zł

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Wniosek składa jedno z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli prawo do świadczenia mają JEDNOCZEŚNIE rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka – świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

Kiedy złożyć wniosek

 • W ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

 • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
 • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

Jeśli złożysz wniosek po terminie – nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia. Jeśli wniosek ma braki albo błędy – Ośrodek poprosi cię o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeśli tego nie zrobisz – wniosek nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Ile dostaniesz

 • 4000 zł (jednorazowo),
 • świadczenie nie zależy od wysokości twojego dochodu.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek o jednorazowe świadczenie.

        *  wniosek o jednorazowe świadczenie

        2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. 

 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu),

Nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia. Wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.

Wzór tego oświadczenia jest taki sam jak oświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.

       3. Czekaj na odpowiedź Ośrodka. 

       4. Czekaj na wypłatę jednorazowego świadczenia.

 • do 1 miesiąca – od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku,
 • do 2 miesięcy – jeśli twoja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i Ośrodek poprosi cię o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

 

 

Usługa jest bezpłatna.

 

Ile będziesz czekać

Pieniądze możesz otrzymać:

 • przelewem na konto,
 • gotówką w kasie Urzędu Pocztowego w Makowie Podhalańskim,

 

Co zrobić, jeśli Ośrodek odmówi wypłaty świadczenia

 • Możesz odwołać się od jej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.
 • Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
 • Odwołanie złóż w Ośrodku, który wydał decyzję odmowną:
  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
 • Złożenie odwołania jest bezpłatne.

 

 

************************

Informujemy, że rodzice dziecka żywo urodzonego  posiadający zaświadczenie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka ( w czasie ciąży) lub w czasie porodu mogą złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 pln.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Rozpatrzone mogą być wnioski złożone w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka. Oznacza to, że również rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku mogą zwrócić się o zasiłek w kwocie 4000,00 pln.

W każdym przypadku dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest, aby kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną.

Informujemy, że nie ma obecnie wzoru zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę dziecka, które powstały w czasie ciąży lub porodu.

O wypłatę przedstawionego wyżej zasiłku w MOPS w Makowie Podhalańskim mogą starać się rodzice mieszkający na terenie gminy Maków Podhalański. Wnioski można składać w pokoju nr 4, w siedzibie MOPS przy ul. Rynek 11 w dni robocze, w godzinach od 7:15 do 15:15.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami telefonów 33 877 15 39 lub 33 877 15 54, wew. 24

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.